A “new floor”

A new floor
building homes while agriculture and nature can
(continue to) do their thing, how do you combine that? Bart Verschoor of
Atelierbart developed the following design.
Imagine that the living area is 2.5 metres above ground level, leaving enough light and air. A road, with adjacent residential areas and public spaces. The full plan in English is available

Een nieuwe verdieping
Buiten wonen, terwijl landbouw en natuur hun gang kunnen
(blijven) gaan, hoe combineer je dat? Bart Verschoor van
Atelierbart ontwikkelde het volgende ontwerp.
Stel je voor dat het woonoppervlak zich 2.5 meter boven het
maaiveld bevindt zodat daar genoeg licht en lucht overblijft
voor landbouw en natuur.
Een weg, met daar aan woonerven en openbare ruimtes op
palen 2.5 meter boven de grond. Een weg die meandert
door het land langs de contouren van de randstad op
fietsafstand van de aangrenzende steden.
Of in de provincie langs de contouren van bestaande lint
bebouwing.
Bereikbaarheid blijft gewaarborgd door de nieuwe
verdieping te laten aansluiten op de bestaande provinciale
wegen met een taluud van geringe steilte (1:20).
Zo kunnen er routes ontworpen worden in gebieden waar
doorgaans geen woningbouw kan plaatsvinden!
Onderweg komen we vooral land tegen in eigendom van
een boeren bedrijf, grond investeerder of een
natuurbeheerder. De overheid zal hier een rol kunnen
vervullen. De overheid zal namens de opdrachtgever de
eigenaar vragen de strook land te verkopen tegen
agrarische grond prijs en zal in het bestemmingsplan het
plan toestaan als uitgangspunt, om uiteindelijk tot een
betaalbare serie woningen te komen die bovendien in dit
plan samen met de natuur kunnen bestaan.

De opdrachtgever zou een stichting zonder winstoogmerk
kunnen zijn die zich laat financieren door een bank na dat
de woningen op papier zijn verkocht tegen kostprijs.
Deze vorm van lint bebouwing op hoogte is een duurzame
basis voor de permanente vestiging van de weg met zijn
belasting van verkeer inclusief de openbare ruimte en de
woningen.
Het grondoppervlak wordt dubbel benut. De oorspronkelijke eigenaar verkrijgt het recht van overpad om de landbouw of
de natuurgebied functie voort te kunnen zetten.
Zo ontstaat er letterlijk een verdieping in het leven, waar de
mens dichtbij dier en natuur kan zijn. Mocht het juist
wenselijk zijn direct vanaf het wegdek in contact te zijn met
het land kan de nieuwe verdieping lokaal een neergaande
route maken tot 1 meter boven het maaiveld.
Per ongeveer 20 woningen wordt er voor de meest
kostenefficiënte oplossing op lange termijn gekozen voor
een zogenaamde “fabriek van de autonomie” als gedeeld
bezit van buurthuis, voedsel verdeelpunt (winkel),
energieproductie, voedselafval en zwartwater verwerking en
dergelijke. Zo is er geen aansluiting op het net van riool en
elektra nodig, wel voor water en internet. Lokaal wordt via
een voor onderhoud toegankelijke servicegoot in de weg de
infra structuur aangelegd.
Vanuit de “fabriek van de autonomie” is er de gelegenheid
met de trap of met de lift het onderliggende land of water te
bereiken.
De woningen zijn van verschillende afmeting. Gedeelde
kenmerken zijn; hout als bouwmateriaal, energie neutraal,
vegetatie dak, oriëntatie op het zuiden, overdekte

buitenruimte (tevens bestemd voor parkeer ruimte) en
levensloop bestendig.
Het erf rond de woning wordt aangeboden als een
grondlaag met gezaaide grassoorten met kruiden en de
openbare ruimte langs de weg wordt onderhoudsarm
grotendeels ingericht met permanente vegetatie en voorzien
van wandel en fietspad. De randen van de nieuwe
verdieping dienen voor de veiligheid en zijn aan binnen en
buitenkant begroeid. Aan de voeten van de weg op het land
is een zogenaamde vlechtheg in het ontwerp voor het
vestigen van diverse vegetatie soorten. Alles te samen
draagt dit bij aan een welkome groene uitstraling.
Het is belangrijk te weten dat de bestaande functie van het
land volgens deze bouwwijze niet wordt aangetast.
Het aanleggen van de weg op hoogte kan gezien worden
als een groeiend proces. De werktuigen die de palen
plaatsen en het wegdek monteren doen dat van af het reeds
gebouwde deel.Dus zonder het onderliggende land te
betreden.
De bouw (samenstelling van elders gebouwde prefab
onderdelen) van de woningen vindt volledig en in zijn geheel plaats in een tijdelijk opgebouwde assemblagehal op locatie
bij het startpunt van de weg . Van uit de assemblagehal
worden woningen middels rollend vervoer naar plaats van
bestemming gebracht.
Het einde ofwel het andere begin van de weg sluit weer
elders aan op de bestaande provinciale weg met als
resultaat een dubbele ontsluiting.
Bart Verschoor staat in de startblokken om het ontwerp in
zijn geheel verder te ontwikkelen tot een economisch en

praktisch uitvoerbaar plan in samenwerking met de nodige
professionele specialisten. Persoonlijk investeer ik tot nu toe
vrijwillig mijn tijd voor het goede doel.
De specialisten die ik nodig heb en mijn verdere
professionele ontwerp werken dienen nog gefinancierd te
worden. Het doel op zich ; Een verdieping in wonen en
leven in en met de natuur.
Om het plan zichtbaar te maken is er na financiering op mijn initiatief een
film in de maak. Zodoende kunnen de betrokken partijen
zoals grondeigenaren, overheid en toekomstige bewoners
zich beter laten informeren en bovenal is de verbeelding
mogelijk nodig om uiteindelijk iedereen te motiveren samen
tot actie over te gaan.

Op Terschelling een nieuwe verdieping op de grens van de duinen en grasland.
In de provincies

Een WordPress.com website.

%d bloggers liken dit: